El blog d'EVA

El naixement d'EVA

Educació Viva i Activa Sant Just ha sorgit d’un grup de famílies convençudes que l’educació al nostre país, necessita un canvi.

Tots nosaltres, residents a Sant Just, veiem possible que l’educació al nostre poble ofereixi un ventall d’opcions prou ampli com per no haver d’anar a trobar la que ens agrada fora del municipi.

L’educació viva i activa es basa en el respecte als ritmes de creixement de cada persona, donant valor a les emocions, aprofitant l’entorn i no deixant de banda la creativitat. Un dels elements clau per dur a terme aquest tipus d’educació és el compromís dels educadors/es i les famílies per entendre’s i acompanyar-se mútuament en tot el procés.

Veient l’exemple de molts països europeus on el sistema públic ha acollit aquesta opció pedagògica, i que en els últims anys, a Catalunya, hi ha un fort moviment on centres públics, privats i concertats, aposten per projectes basats en l’Educació Viva i Activa, creiem necessari que Sant Just, que compta amb uns 3000 infants entre 0 i 14 anys, ofereixi aquest tipus d’educació.

L’objectiu d’EVA, és crear una comunitat de famílies, professionals de l’educació, i tot aquell que tingui interès a fer una passa més en l’educació al nostre municipi, on treballar junts per fer possible aquest canvi.

una imatge una imatge una imatge una imatge

Altres entrades del blog: