Avís legal

Protecció de dades

Objecte

Associació Educació Viva i Activa Sant Just (en endavant, EVA Sant Just), responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE ), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari i es compromet a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

EVA Sant Just es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació d’avisar o posar en coneixement dels usuaris les obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web d’EVA Sant Just.

Identificació

Denominació: Associació Educació Viva i Activa Sant Just (EVA).
CIF: G66884412
Adreça: La Vagoneta, plaça de la Pau s/n, 08960 Sant Just Desvern
Mail: hola@evasantjust.cat

Responsabilitat

EVA Sant Just s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

El lloc web d’EVA Sant Just pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades al web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que EVA Sant Just no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, EVA Sant Just manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

EVA Sant Just no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xat’s, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de EVA Sant Just. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, EVA Sant Just es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata adreçant un e-mail a hola@evasantjust.cat.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, EVA Sant Just no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Protecció de dades personals

Hem actualitzat la nostra política de privacitat per adaptar-la al nou Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD). Amb aquesta actualització t’oferim informació de forma clara i detallada de l’ús que fem de les teves dades personals.

Qui és el Responsable de les teves dades?

Associació d’Educació Viva i Activa Sant Just (EVA)
CIF: G 66884412
Adreça: Plaça de la Pau s/n 08960 Sant Just Desvern
E-mail: hola@evasantjust.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d’informar-te de les activitats que realitzem i de activitats que fan d’altres però que creiem poden ser del teu interès; així com la gestió de les persones associades.

Quant temps es conservaran les teves dades personals?

Les teves dades personals es conservaran mentre no sol·licitis la seva supressió, i quan les mateixes no siguin necessàries per la finalitat pel que van ser recollides.

Quina és la legitimació pel tractament de les teves dades personals?

La base legal pel tractament de les teves dades és el teu consentiment.

A qui cedirem aquestes dades personals?

Les teves dades no es cediran a tercers, tret que hi hagi una obligació legal.

Quins són els teus drets?

Tens dret a sol·licitar l’accés a les teves dades, saber quines tenim, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, limitar el tractament de les mateixes o sol·licitar la seva supressió quan no siguin necessàries per la finalitat amb les que van ser recollides.

Tens dret a revocar el teu consentiment en qualsevol moment, sense que afecti de manera retroactiva al tractament de les teves dades personals realitzat fins al moment.

Pots exercir aquests drets dirigint un escrit a la nostra seu social, a Plaça de la Pau s/n - La Vagoneta, 08960 de Sant Just Desvern o bé per mail a hola@evansatjust.cat, juntament amb una còpia del document legal que t’identifiqui.

En el cas de no rebre una resposta satisfactòria, si vols, pots fer una reclamació o obtenir més informació respecte dels teus drets a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, al carrer Jorge Juan núm. 6 de Madrid.

Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat d’EVA Sant Just o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per la qual foren destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part d’EVA Sant Just. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part d’EVA Sant Just serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel · lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens a EVA Sant Just i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, EVA Sant Just compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.

EVA Sant Just reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna d’EVA Sant Just sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part d’aquest.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic hola@evasantjust.cat.

Llei aplicable i jurisdicció

Per qualsevol controvèrsia relacionada amb les presents condicions del servei les parts accepten la submissió expressa als jutjats de Barcelona i a la legislació autonòmica i estatal corresponent.